FAIL (the browser should render some flash content, not this).Cauta pe site:
CAUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATRE,

INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET , NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

‘'PROF. DR. N. C. PAULESCU ‘'

 

 

Va trasnmitem alaturat Ordinul Misitrului Sanatatii Publice privind schimbarea denumirii unitatii dvs., pentru a aduce la ineplinire desipozitiile acestuia

 

 

ORDIN

 

 

Privind schimbarea denumirii unei unitati sanitare din Municipiul Bucuresti

 

 

 

Ministerul Sanatatii Publice,

 

          Avand in vedere

 

-Propunerea Institutului de Diabet , Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. C. Paulescu'' Bucuresti;

-prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

             In temeiul prevederilor HG nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice , cu modificarile si completarile ulterioare ; emite urmatorul :

 

 

 

 

ORDIN

 

             Art. 1 Se aproba schimbarea denumirii institutului de Diabet , Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Dr. N. C. Paulescu'' Bucuresti in Institutul National de Diabet , Nutritie si Boli Metabolice ‘'Prof. Dr. N. C. Paulescu ‘' Bucuresti.

 

             Art. 2 Directiile din Ministerul Sanatatii Publice precum si unitatea sanitara implicata , vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Copyright 2007-2011 © INDNBM "Prof. Dr. N. C. Paulescu". Toate drepturile rezervate